مرحله 2
اختیارات دامین
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
IRU300 -
هاست لینوکس 300مگابایت
8 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود
1 سال دامنه رایگان .ir .ac.ir .co.ir


هاست لینوکس 50 مگابایت - پکیج IRU1 -

هاست لینوکس 50 مگابایت
3 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود


هاست لینوکس 100 مگابایت - پکیج IRU2 -

هاست لینوکس 100 مگابایت
5 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود
1 سال دامنه رایگان .ir .ac.ir .co.ir

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت
هاست لینوکس500 مگابایت - پکیج IRU3 -

هاست لینوکس 500 مگابایت
8 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود
1 سال دامنه رایگان .ir .ac.ir .co.ir

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت
هاست لینوکس 1 گیگابایت - پکیج IRU4 -

هاست لینوکس 1000مگابایت
20 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود
1 سال دامنه رایگان .ir .ac.ir .co.ir

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت
هاست لینوکس 2 گیگابایت - پکیج IRU5 -

هاست لینوکس 2000مگابایت
30گیگا بایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود
1 سال دامنه رایگان .ir .ac.ir .co.ir

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت
هاست لینوکس نا محدود پکیج IR Unlimited - -
هاست لینوکس نا محدود
45 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود
دامنه رایگان .ir .ac.ir .co.ir .

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.207.240.35) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution