مرحله 2
اختیارات دامین
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
هاست لینوکس 50 مگابایت - پکیج IRU1 -

هاست لینوکس 50 مگابایت
3 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود


هاست لینوکس 100 مگابایت - پکیج IRU2 -

هاست لینوکس 100 مگابایت
5 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود
1 سال دامنه رایگان .ir .ac.ir .co.ir

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت
هاست لینوکس500 مگابایت - پکیج IRU3 -

هاست لینوکس 500 مگابایت
8 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود
1 سال دامنه رایگان .ir .ac.ir .co.ir

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت
هاست لینوکس 1 گیگابایت - پکیج IRU4 -

هاست لینوکس 1000مگابایت
20 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود
1 سال دامنه رایگان .ir .ac.ir .co.ir

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت
هاست لینوکس 2 گیگابایت - پکیج IRU5 -

هاست لینوکس 2000مگابایت
25 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود
1 سال دامنه رایگان .ir .ac.ir .co.ir

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت
هاست لینوکس 5 گیگابایت - پکیج IRU6 -

هاست لینوکس 5000 مگابایت
30 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود
1 سال دامنه رایگان .ir .ac.ir .co.ir

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت
هاست لینوکس 10 گیگابایت - پکیج IRU7 - -

هاست لینوکس 10000 مگابایت
40 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود
دامنه رایگان .ir .ac.ir .co.ir

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت
هاست لینوکس نا محدود پکیج IR Unlimited - -
هاست لینوکس نا محدود
45 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود
دامنه رایگان .ir .ac.ir .co.ir .

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.166.146.212) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution