مرحله 2
اختیارات دامین
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
هاست ویندوز 50 مگابایت - پکیج IRN1 -

هاست ویندوز 50 مگابایت
3 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدودهاست ویندوز 100 مگابایت - پکیج IRN2 -

هاست ویندوز 100 مگابایت
5 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود
دامنه رایگان .ir .ac.ir .co.ir

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت
هاست ویندوز 500 مگابایت - پکیج IRN3 -

هاست ویندوز 500 مگابایت
8 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود
دامنه رایگان .ir .ac.ir .co.ir

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت
هاست ویندوز 1 گیگابایت - پکیج IRN4 -

هاست ویندوز 1000 مگابایت
20 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود
دامنه رایگان .ir .ac.ir .co.ir

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت
هاست ویندوز2 گیگابایت - پکیج IRN5 -

هاست لینوکس 2000مگابایت
25 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود
دامنه رایگان .ir .info .ac.ir .co.ir

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت
هاست ویندوز 3000 مگا بایت - پکیج IRN6 -

هاست ویندوز 3000مگابایت
30 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود
دامنه رایگان .ir .ac.ir .co.ir

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت
هاست نامحدود -

هاست ویندوز نامحدود
40گیگا بایت ترافیک ماهیانه

دامنه رایگان .ir .ac.ir .co.ir


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.161.96.152) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution