مرحله 2
اختیارات دامین
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
نمایندگی فروش لینوکس 2 گیگابایت - پکیج Unix2 -

فضا : 2 گیگا بایت
تعداد دامنه / سایت : 20
ترافیک ماهیانه: 40گیگابایت
کلیه امکانات نا محدود
سیستم مدیریت : WHM


ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت
نمایندگی فروش لینوکس 4 گیگابایت - پکیج Unix4 -

فضا : 4گیگا بایت
تعداد دامنه / سایت : 40
ترافیک ماهیانه: 60گیگابایت
کلیه امکانات نا محدود
سیستم مدیریت : WHM

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت
نمایندگی فروش لینوکس 10 گیگابایت - پکیج Unix10 -

فضا : 10 گیگا بایت
تعداد دامنه / سایت : نا محدود
ترافیک ماهیانه: 80 گیگابایت
کلیه امکانات نا محدود
سیستم مدیریت : WHM

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت
نمایندگی فروش لینوکس 20 گیگابایت - پکیج Unix20 -

فضا : 20گیگا بایت
تعداد دامنه / سایت : نا محدود
ترافیک ماهیانه: 120گیگابایت
کلیه امکانات نا محدود
سیستم مدیریت : WHM

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت
نمایندگی فروش لینوکس 40 گيگابايت - پکیج Unix 40 -

فضا : 40گیگا بایت
تعداد دامنه / سایت : نا محدود
ترافیک ماهیانه: 200 گیگابایت
کلیه امکانات نا محدود
سیستم مدیریت : WHM


ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.235.66.217) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution