مرحله 2
اختیارات دامین
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
هاست سرور لینوکس پرترافیک HB2 - -

فضای دیسک 2 گیگابایت

ترافیک ماهیانه 80 گیگابایت

كنترل پنل سي پنل

دامنه رایگان .ir .ac.ir .co.ir


هاست سرور لینوکس پرترافیک HB5 -

فضای دیسک 5 گیگابایت

ترافیک ماهیانه 200 گیگابایت

كنترل پنل سي پنل

دامنه رایگان .ir .ac.ir .co.ir


ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت
هاست سرور لینوکس پرترافیک HB10 -

فضای دیسک 10 گیگابایت

ترافیک ماهیانه 500 گیگابایت

دامنه رایگان .ir .ac.ir .co.ir

كنترل پنل سي پنل

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت
هاست سرور لینوکس پرترافیک HB20 -

فضای دیسک 20 گیگابایت

ترافیک ماهیانه 1000 گیگابایت

دامنه رایگان .ir .ac.ir .co.ir

كنترل پنل سي پنل

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت
هاست سرور لینوکس پرترافیک HB100 -

فضای دیسک 100 گیگابایت

ترافیک ماهیانه 2000 گیگابایت

دامنه رایگان .ir .ac.ir .co.ir

كنترل پنل سي پنل

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت
هاست سرور لینوکس پرترافیک HB200 -

فضای دیسک 200 گیگابایت

ترافیک ماهیانه نامحدود!

دامنه رایگان .ir .info .ac.ir .co.ir

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.235.66.217) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution