جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامینی که میخواهید ثبت کنید یا انتقال دهید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ را سفارش دهید...


لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های اتوماتیک به کار میرود.

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com 1 1,420,000 ریال 1,640,000 ریال 1,640,000 ریال
.ir 1 55,000 ریال 55,000 ریال 90,000 ریال
.org 1 1,980,000 ریال 1,980,000 ریال 2,170,000 ریال
.net 1 1,640,000 ریال 2,190,000 ریال 1,790,000 ریال
.co 1 2,250,000 ریال 4,990,000 ریال 5,450,000 ریال
.info 1 790,000 ریال 2,900,000 ریال 2,900,000 ریال
.biz 1 2,590,000 ریال 3,290,000 ریال 2,790,000 ریال
.us 1 2,450,000 ریال 2,450,000 ریال 2,450,000 ریال
.me 1 800,000 ریال 3,840,000 ریال 3,840,000 ریال
.tv 1 4,190,000 ریال 4,190,000 ریال 4,190,000 ریال
.asia 1 2,200,000 ریال 2,200,000 ریال 2,200,000 ریال
.systems 1 990,000 ریال 990,000 ریال 990,000 ریال
.graphics 1 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
.photography 1 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
.academy 1 1,300,000 ریال 1,300,000 ریال 1,300,000 ریال
.ac.ir 1 54,000 ریال 90,000 ریال 90,000 ریال
.email 1 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
.today 1 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
.ca 1 1,446,000 ریال 1,446,000 ریال 1,446,000 ریال
.in 1 719,000 ریال 719,000 ریال 719,000 ریال
.it 1 380,000 ریال 380,000 ریال 380,000 ریال
.domains 1 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال
.enterprises 1 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال
.news 1 1,050,000 ریال 0 ریال 1,200,000 ریال
.pub 1 1,200,000 ریال 0 ریال 1,300,000 ریال


Powered by WHMCompleteSolution